حضور رئیس و مدیران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نمایشگاه صنایع ریلی تهران

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=28736

QR: حضور رئیس و مدیران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز در نمایشگاه صنایع ریلی تهران