بازدید هفتگی مهندس اسکندرپور شهردار شیراز و مهندس صالحی معاون عمرانی شهرداری، خط 2 مترو

بازدید هفتگی مهندس اسکندرپور شهردار شیراز و مهندس صالحی معاون عمرانی شهرداری، خط 2 مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21037

QR: بازدید هفتگی  مهندس اسکندرپور شهردار شیراز و مهندس صالحی معاون عمرانی شهرداری، خط ۲ مترو