جلسه و بازدید مدیریت ستاد بحران مترو شیراز

جلسه و بازدید مدیریت ستاد بحران مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23813

QR: جلسه و بازدید مدیریت ستاد بحران مترو شیراز