جلسه و بازدید شورای سازمان حمل و نقل ریلی شهر داری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21289

QR: جلسه و بازدید شورای سازمان حمل و نقل ریلی شهر داری شیراز