جلسه مهندس فرخ زاده ناظر و نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21934

QR: جلسه مهندس فرخ زاده ناظر و نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی