جلسه مدیرکل حمل و نقل وزارت کشور با سازمانها و مدیریت های معاونت حمل و نقل

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22342

QR: جلسه مدیرکل حمل و نقل وزارت کشور با سازمانها و مدیریت های معاونت حمل و نقل