جلسه مدیرعامل مترو باهیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

جلسه مدیرعامل مترو باهیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2397

QR: جلسه مدیرعامل مترو باهیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز