جلسه مدیرعامل مترو بانمایندگان شهر شیراز

جلسه مدیرعامل سازمان قطارشهری شیراز با نمایندگان شهرشیراز برگزارشددراین جلسه طرح های مطالعاتی خطوط بررسی شد.

جلسه مدیرعامل مترو بانمایندگان شهر شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2459

QR: جلسه مدیرعامل مترو بانمایندگان شهر شیراز