جلسه فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان فارس با رئیس و معاونین مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23244

QR: جلسه فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان فارس با رئیس و معاونین مترو