جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی استان فارس در خصوص دسرسی آسان به ایستگاه های مترو

جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی استان فارس در خصوص دسرسی آسان به ایستگاه های مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17911

QR: جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی استان فارس در خصوص دسرسی آسان به ایستگاه های مترو