جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی استان فارس در خصوص دسرسی آسان به ایستگاه های مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17911

QR: جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی استان فارس در خصوص دسرسی آسان به ایستگاه های مترو