جلسه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی

جلسه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21980

QR: جلسه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی