جلسه مهندس یقطین با سرپرست اداره کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27854

QR: جلسه مهندس یقطین با سرپرست اداره کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز