جلسه بررسی و هماهنگی برگزاری مانور تخلیه مسافری

جلسه بررسی و هماهنگی برگزاری مانور تخلیه مسافری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26660

QR: جلسه بررسی و هماهنگی برگزاری مانور تخلیه مسافری