جلسه بررسی و هماهنگی برگزاری مانور تخلیه مسافری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26660

QR: جلسه بررسی و هماهنگی برگزاری مانور تخلیه مسافری