جلسه با حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز

جلسه با حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16345

QR: جلسه با حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز