جشنواره ایده پردازی مردمی شیراز

سایت جشنواره:

Idea.Shiraz.ir

آدرس ایمیل:

Innovation_Mu@Shiraz.ir

جشنواره ایده پردازی مردمی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24924

QR: جشنواره ایده پردازی مردمی شیراز