ثبت نام پیمانکاران و شرکت کنندگان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22565

QR: ثبت نام پیمانکاران و شرکت کنندگان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت