ثبت نام تامین کنندگان

بازدید کننده محترم:

در صورت تمایل برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز بهره­برداری سازمان حمل و نقل ریلی شیراز، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید.

فرم ثبت نام شرکت های متقاضی حضور در بانک اطلاعاتی تامین کنندگان قطعات و تجهیزات بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

 

 • مشخصات شرکت

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • اسناد و مدارک

 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
 • تایید اطلاعات