ثبت نام تامین کنندگان

بازدید کننده محترم:

در صورت تمایل برای تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز بهره­برداری سازمان حمل و نقل ریلی شیراز، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید.

فرم ثبت نام شرکت های متقاضی حضور در بانک اطلاعاتی تامین کنندگان قطعات و تجهیزات بهره برداری سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

 

 • مشخصات شرکت

 • YYYY slash MM slash DD
 • اسناد و مدارک

 • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 1 MB.
 • Accepted file types: pdf, Max. file size: 1 MB.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 10 MB.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 10 MB.
   • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 1 MB.
   • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 1 MB.
   • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 1 MB.
   • تایید اطلاعات