سقف ایستگاه وکیل الرعایای مترو شیراز،بزرگترین سازه فلزی، موجی معلق متروهای ایران، ثبت ملی شد.

سقف ایستگاه وکیل الرعایای مترو شیراز به عنوان بزرگترین سازه فلزی- موجی معلق متروهای ایران، ثبت ملی شد.
مدیر پروژه سابق ایستگاه وکیل الرعایا مترو شیراز در این مراسم با اشاره به این که سازه سقف با 844.5 متر مربع بزرگترین سازه معلق ایستگاه های زیرزمینی مترو کشور است، گفت: این سقف با 58 هزار آجر ساخته شده است و 180 تن وزن دارد.
آرش محمدی از مهرداد ایروانیان طراح ایستگاه وکیل الرعایا تقدیر کرد و افزود: شهروندان به خصوص ساکنان محدوده بافت تاریخی در دوران اجرای پروژه سختی های بسیاری را متحمل شدند و امیدواریم این ایستگاه را به عنوان هدیه بپذیرند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز با بیان اینکه کالبد فیزیکی شهر ملموس، اما کالبد اجتماعی شهر ناملموس است، گفت: کالبد اجتماعی شهر تاثیر بسیاری بر تعاملات و روحیات مردم دارد و ایستگاه وکیل الرعایا شاهد عینی این ادعاست.
لیلا دودمان که اعتقاد دارد تعاملات اجتماعی شهروندان در تاب آوری آنها در برابر بحران ها تاثیرگذار است، اضافه کرد: مترو یکی از عمومی ترین فضاهای شهری است و خلاقیت در طراحی این ایستگاه، ضمن پیوند با تاریخ شهر بر تعاملات و زندگی روزمره شهروندان تاثیر مساعد می گذارد.
مدیر مسئول موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران و آسیا نیز با اشاره به اینکه در 18 سال اخیر بیش از 5 هزار رکورد ثبت شده است، گفت: در بین این رکوردها تعداد معدودی مانند طراحی و اجرای سقف ایستگاه وکیل الرعایا خاص بوده اند.
قاسم علی رضایی با بیان اینکه سقف این ایستگاه چهارمین رکورد امین خواجویی پور به عنوان پیمانکار اجرای پروژه است، ادامه داد: این رکورد بی سابقه بوده و به نظر نمی رسد به زودی قابل دسترسی باشد.
وی در خصوص ثبت این رکورد، یادآور شد: بنا به درخواست انسان دوستانه مجری پروژه، این رکورد به صورت فردی ثبت نشده و 6 حکم برای شرکت و افرادی که در خلق اثر نقش داشتند در نظر گرفته شده است.
در این مراسم، حکم های موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران به سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز، مهرداد ایروانیان، مژگان صادقی از شرکت سامان محیط، حمید شبانکاره از شرکت مهندسین مشاور موننکو و امین خواجویی پور اهدا و مدال طلا نیز بر گردن مجری سقف معلق ایستگاه وکیل الرعایا آویخته شد.
سقف ایستگاه وکیل الرعایای مترو شیراز،بزرگترین سازه فلزی، موجی معلق متروهای ایران، ثبت ملی شد. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21070

QR: سقف ایستگاه وکیل الرعایای مترو شیراز،بزرگترین سازه فلزی، موجی معلق متروهای ایران، ثبت ملی شد.