توضیحات رئیس سازمان حمل و نقل ریلی در راستای احداث توسعه شمالی خط ۲ مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=28908

QR: توضیحات رئیس سازمان حمل و نقل ریلی در راستای احداث توسعه شمالی خط ۲ مترو