تور شهروندی – بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی آپادانا از مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29476

QR: تور شهروندی – بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی آپادانا از مترو شیراز