تور شهروندی - بازدید دانشجویان دانشکده هنر و معماری از ایستگاه درحال ساخت استقلال خط 2

تور شهروندی – بازدید دانشجویان دانشکده هنر و معماری از ایستگاه درحال ساخت استقلال خط 2 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29236

QR: تور شهروندی – بازدید دانشجویان دانشکده هنر و معماری از ایستگاه درحال ساخت استقلال خط ۲