تور شهروندی – بازدید دانشجویان دانشکده هنر و معماری از ایستگاه درحال ساخت استقلال خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29236

QR: تور شهروندی – بازدید دانشجویان دانشکده هنر و معماری از ایستگاه درحال ساخت استقلال خط ۲