تور شهروندی – بازدید اعضای بسیج نظام مهندسی از ایستگاه های در حال ساخت خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29020

QR: تور شهروندی – بازدید اعضای بسیج نظام مهندسی از ایستگاه های در حال ساخت خط ۲