تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان حمل و نقل ریلی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12843

QR: تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان حمل و نقل ریلی شیراز