تقدیر از مسافرین مترو که بیشترین سفر درون شهری را داشته اند و پرسنل مترو شیراز

تقدیر از مسافرین مترو که بیشترین سفر درون شهری را داشته اند و پرسنل مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22170

QR: تقدیر از مسافرین مترو که بیشترین سفر درون شهری را داشته اند و پرسنل مترو شیراز