تقدیر از آقای طهماسبی رکوردار ملی روپایی در روز تربیت بدنی و ورزش

تقدیر از آقای طهماسبی رکوردار ملی روپایی در روز تربیت بدنی و ورزش – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24405

QR: تقدیر از آقای طهماسبی رکوردار ملی روپایی در روز تربیت بدنی و ورزش