تصویب مطالعات توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلان شهر شیراز در کمیته فنی شورای ترافیک شهر

تصویب مطالعات توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلان شهر شیراز در کمیته فنی شورای ترافیک شهر

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از تصویب مطالعات توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلان‌شهر شیراز در کمیته فنی شورای ترافیک شهر خبر داد.

هادی شه دوست شیرازی با بیان اینکه این مطالعات در دو فاز انجام شده و در آینده مبنای برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک در شیراز خواهد بود، اظهار داشت: در فاز نخست مطالعات که در چهار بخش انجام شده، به بررسی برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگ ترافیک در کشورهای مطرح جهان، آسیب‌شناسی و ارزیابی فعالیت های صورت گرفته در شیراز و شناسایی رفتارهای نامطلوب ترافیکی در ابعاد مهندسی ترافیک و روانشناختی، تحلیل الگوها و رفتارهای پرخطر ترافیکی و در نهایت پیشنهاد ساختار کلی توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلانشهر شیراز پرداخته است.

وی با اشاره به اینکه فاز نهایی و تفصیلی مطالعات در ۶ بخش انجام شده است، تصریح کرد: در این فاز به ترتیب به تعیین سطوح و سرفصل های آموزش فرهنگ ترافیک برای انواع گروههای هدف و تمامی گروه‌های کاربران راه از ٣ سال تا سالمندان و توانخواهان، همایش و سمینارهای علمی مورد نیاز، تدوین سرفصلها و محتوای آموزشی ویژه پارکهای آموزش فرهنگ ترافیک(سنین ٣ تا ١٧ سال)، ارتقای فرهنگ ترافیک رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، برنامه ریزی مدون و یکپارچه بر اساس روشهای مداخله آموزش پرداخته و در نهایت برنامه عملیاتی آموزش و ترویج فرهنگ ترافیک کلان شهر شیراز تدوین شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه شیراز کلان شهر پیشگام در انجام مطالعات حوزه آموزش ترافیک با این رویکرد در کشور است، خاطر نشان کرد: این پروژه توسط گروه تخصصی مهندسین مشاور با هدف تدوین برنامه مدون و یکپارچه توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک، کاهش سوانح ترافیکی و رانندگی و اصلاح رفتارهای ترافیکی در کلان شهر شیراز انجام و در دستور کار قرار گرفته است.

تصویب مطالعات توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلان شهر شیراز در کمیته فنی شورای ترافیک شهر – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23622

QR: تصویب مطالعات توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلان شهر شیراز در کمیته فنی شورای ترافیک شهر