تصویب مطالعات توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلان شهر شیراز در کمیته فنی شورای ترافیک شهر

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23622

QR: تصویب مطالعات توسعه و ارتقای فرهنگ ترافیک کلان شهر شیراز در کمیته فنی شورای ترافیک شهر