تشکیل کمیته تحول اداری سازمان قطار شهری شیراز

کمیته تحول اداری سازمان قطار شهری شیراز و حومه با حضور مدیر عامل سازمان، آقایان جمشیدی مدیر ارزیابی عملکرد و رحیمی مدیر تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری شیراز تشکیل جلسه داد.

در این نشست مهندس حاجی زمانی ضمن اشاره به اهمیت و نقش تحول در ساختار اداری سازمان، گزارشی اجمالی از اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق هرچه بهتر نظام جامع تحول در ساختار سازمان قطار شهری ارئه نموده و توضیحات تخصصی وتشریحی را به مسئولین هر محور محول کرد.

در این نشست، محورهای 6 گانه تحول اداری توسط مسئولین مربوطه ارائه و شواهدو مستندات هر یک از محورها به نمایش گذاشته شد.

آقای جمشیدی مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز، اقدامات صورت گرفته در سازمان قطار شهری را قابل تقدبر برشمرده و افزود بسیاری از اقدامات و خلاقیت های انجام شده در سازمان را می توان به عنوان شاخص و پایلوت در شهرداری شیراز پیاده کرد.

آقای رحیمی مدیر تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری شیراز نیز ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، سایت سازمان قطار شهری را بستری مناسب در زمینه ایجاد فضای تعاملی و قابل تعمیم در سایر بخشهای شهرداری شیراز برشمرد.

تشکیل کمیته تحول اداری سازمان قطار شهری شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5178

QR: تشکیل کمیته تحول اداری سازمان قطار شهری شیراز