تشکیل کمیته ایمنی مترو با هدف افزایش ضریب ایمنی خطوط مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25117

QR: تشکیل کمیته ایمنی مترو با هدف افزایش ضریب ایمنی خطوط مترو