تست های سرد واگنهای سازمان قطار شهری شیراز با موفقیت در حال انجام است

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3630

QR: تست های سرد واگنهای سازمان قطار شهری شیراز با موفقیت در حال انجام است