ترویج فرهنگ کتاب خوانی در مترو شیراز با توزیع کتابهای یک صفحه ای

ترویج فرهنگ کتاب خوانی در مترو شیراز با توزیع کتابهای یک صفحه ای – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29329

QR: ترویج فرهنگ کتاب خوانی در مترو شیراز با توزیع کتابهای یک صفحه ای