تجلیل رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از کارکنان در هشتمین سالروز افتتاح مترو

تجلیل رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از کارکنان در هشتمین سالروز افتتاح مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24369

QR: تجلیل رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از کارکنان در هشتمین سالروز افتتاح مترو