تجلیل رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از کارکنان در هشتمین سالروز افتتاح مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24369

QR: تجلیل رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از کارکنان در هشتمین سالروز افتتاح مترو