تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-217/99 خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA ، KV 20/0.4 قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=20940

QR: تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-217/99 خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA ، KV 20/0.4 قطار شهری