تجدید آگهي مزايده شماره B-SH-T8-R اجاره غرفه در ایستگاههای فاز یک خط یک متروی شیراز

960412دانلود

تجدید آگهي مزايده شماره B-SH-T8-R اجاره غرفه در ایستگاههای فاز یک خط یک متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10264

QR: تجدید آگهی مزایده شماره B-SH-T8-R اجاره غرفه در ایستگاههای فاز یک خط یک متروی شیراز