تجدیدمناقصه شمارهSH-214/99-Bنگهداري وتعميرات دوره اي سيستم هاي اسکادا و UPS و ژنراتورهاي اضطراري خط یک قطارشهری

214دانلود

تجدیدمناقصه شمارهSH-214/99-Bنگهداري وتعميرات دوره اي سيستم هاي اسکادا و UPS و ژنراتورهاي اضطراري خط یک قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19658

QR: تجدیدمناقصه شمارهSH-214/99-Bنگهداری وتعمیرات دوره ای سیستم های اسکادا و UPS و ژنراتورهای اضطراری خط یک قطارشهری