تجدیدمناقصه شمارهSH-214/99-Bنگهداری وتعمیرات دوره ای سیستم های اسکادا و UPS و ژنراتورهای اضطراری خط یک قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19658

QR: تجدیدمناقصه شمارهSH-214/99-Bنگهداری وتعمیرات دوره ای سیستم های اسکادا و UPS و ژنراتورهای اضطراری خط یک قطارشهری