آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره SH-211/99 تامین راه اندازی تجهیزات پست های کشش TSS, BSS, GIS قطارشهری

دانلود211

آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره SH-211/99 تامین راه اندازی تجهیزات پست های کشش TSS, BSS, GIS قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19628

QR: آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره SH-211/99 تامین راه اندازی تجهیزات پست های کشش TSS, BSS, GIS قطارشهری