آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره SH-211/99 تامین راه اندازی تجهیزات پست های کشش TSS, BSS, GIS قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19628

QR: آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره SH-211/99 تامین راه اندازی تجهیزات پست های کشش TSS, BSS, GIS قطارشهری