آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-208/99 تامین و راه اندازی و نصب پست های LPS خط دو قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19624

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-208/99 تامین و راه اندازی و نصب پست های LPS خط دو قطارشهری