لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9967

QR: تجدید آگهی  SH-172/95-R انجام خدمات فنی- مهندسی نگهداری