آشنایی با تاریخچه قطار شهری در شیراز

با توجه به مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور و تصمیمات اخذ شده در رابطه با کلان شهر شیراز، شش خط متروئی برای سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری شیراز پیش بینی شده است.

همزمان با سفر دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جهموری در مهرماه ۱۳۹۳، فاز یک خط یک متروی شیراز به طول ۱۱ کیلومتر و ۸ ایستگاه به بهره برداری رسید تا شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع)، سومین کلانشهر دارای سیستم حمل ونقل ریلی درون شهری پس از تهران و مشهد باشد. خط یک مترو شیراز شامل ۲۰ ایستگاه می باشد که در حال حاضر با بیش از ۱۶ ساعت در روز در حال خدمت رسانی به شهروندان عزیز می باشد.

مهم ترین مزایای استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری :

حـل مشکل تـرافیک و افـزایش کیفیت سفرهای درون شهری

کاهش مصرف سوخت و حفظ انرژی های غیرقابل برگشت

مـدیـریـت زمـان در سفـر درون شهـری

دستیـابـی بـه کـوتـاه تـریـن مسیـر

تـجـربـه آرامـش در سفـر

آثـار اقتصـادی و زیـست محیطـی

کـاهش هـزیـنـه سفـر

سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز به عنوان متولی احداث قطارشهری در حال حاضر خط ۱ را به اتمام رسانده و مورد بهره برداری شهروندان قرارا گرفته است و ۲ را در حال حفاری تونل های  این خط می باشد و خط ۳ به عنوان توسعه غربی خط یک نیز در حال طی مراحل مطالعات تکمیلی است.

خط ۱ متروی شیراز به طول ۲۴/۵ کیلومتر که از میدان احسان تا میدان ا… مسیر شرق به غرب شیراز را به یکدیگر متصل می کند پس از تهران، طولانی ترین خط قطار شهری کشور می باشد که با توجه به الحاق خط سه درآینده به عنوان طرح توسعه خط یک و امتداد آن تا شهر صدرا،دوکوهک و گویم، بلندترین خط مترویی کشور به طول ۵۵ کیلومتر خواهد بود.

خط ۲ مترو شیراز از شهرک بهارستان  در جنوب غربی شیراز آغاز شده و با عبور از بولوار عدالت ، میدان بسیج ، میدان امام حسین (ع) ،میدان آزادی، بولوار آزادی،میدان اطلسی،بولوار گلستان از نزدیکی آرامگاه حافظ و آرامگاه سعدی نیز می گذرد.

خط ۲ با خطوط ۴،۱ و ۶ قطار شهری شیـراز به ترتیب در ایستگاه امام حسین (ع)، ایستگاه استقلال و ایستگاه رحمت تقاطع دارد.

این خط عمدتاً به صورت زیرزمینی در حال احداث می باشد.

خط ۲ حدود ۱۵ کیلومتر طول داشته (۱۳۴۰۰متر به صورت زیر زمینی و ۱۷۰۰ متر به صورت همسطح ) و شامل دو مسیر تونلی مجزا، ۱۳ ایستگاه (۱۲ ایستگاه زیرزمینی و ۱ ایستگاه روزمینی ) ، مجموعه دپو و پارکینگ     ( در منتهی الیه جنوب غربی مسیر ) و یک فضای محدود پارکینگ در انتهای شمال شرقی خط می باشد.

خط ۳ به طول تقریبی ۱۱/۷ کیلومتـر و دارای ۸ ایستـگاه که به عنوان توسعه غربی خط ۱ نیز محسوب می شود در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و با عبور از مسیرهای میدان میرزای شیرازی –  بولوار میرزای شیرازی – میدان صنایع –  بولوار دکتر حسابی به ایستگاه راه آهن شیراز می رسد.

خط ۴ به طول تقریبی ۱۷ کیلومتـر و دارای ۱۷ ایستـگاه که در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و ازمسیرهای میدان احسان – بولوار شهید رجایی – بولوار پاسداران –  بولوار استقلال –  مشیر شرقی- مشیر کهنه – بولوار سیبویه – بولوار الزهرا عبور می نماید و به خطوط ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۶ متصل خواهد شد.

خط ۵ به طول تقریبی ۱۰ کیلومتـر و دارای ۹ ایستگاه که در راستای شمـالی به جنوبی قرار گرفته است و از مسیرهای آرامگاه سعدی – بولوار بوستان –  بولوار سلمان فارسی – بولوار زینبیه – خیابان جنت –  بولوار نواب صفوی عبور می نماید. این خط با خطوط ۱ و ۲ و ۴ و ۶ ارتباط خواهد داشت.

خط ۶ به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر و دارای ۱۴ ایستگاه که در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و از مسیرهای بولوار مطهری – بولوار مطهری شمالی – میدان مطهری – بولوار مطهری جنوبی بوستان جنت – خیابان میثم – خیابان استاد فراشبندی بولوار رحمت – میدان کوزه گری پل غدیر عبور می نماید. این خط با خطوط ۱ و ۲ و ۴ و  ۵ ارتباط خواهد داشت.