بیست و سومین نشست مدیران مناطق شهرداری شیراز به میزبانی قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9073

QR: بیست و سومین نشست مدیران مناطق شهرداری شیراز به میزبانی قطار شهری