بیست و سومین جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری شیراز به میزبانی سازمان قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8904

QR: بیست و سومین جلسه شورای مدیران مناطق شهرداری شیراز به میزبانی سازمان قطار شهری شیراز