بیات:مسئولیت اجتماعی از برجسته ترین وظایف روابط عمومی ها می باشد.

ساختار و سرشتِ روابط عمومی راه و رسم تعامل و ارتباط مفید و موثر با جوامعِ گوناگون و پیرامون را آموزگاری می کند. نکته بسیار مهمی که در این راستا موفقیت در مناسبات و تعاملات فردی و اجتماعی را به دنبال دارد، آموزش و کسب مهارت در زمینه ارتباطات است.
ارزیابی اخلاق و مسئولیت اجتماعی سازمان از برجسته ترین وظایف روابط عمومی به شمار می رود. عملکرد روابط عمومی به عنوان عضو جدایی ناپذیر مدیریتِ هر سازمان، واسطه تعامل با مجامع و افراد ذینفع برای دستیابی به اهداف مورد نظر است و وظیفه دارد مسئولانه در برابر اجتماع رفتار کند. روابط عمومی قادر به ایفای این نقش نخواهد بود مگر اینکه تحقیق و ارزیابی را با جدیت پیگیری کند و از مخاطبان و نیازهای مربوط به آنها تصویر شفاف و واضحی داشته باشد. تحقیق گسترده و سازنده برای شناسایی مخاطبانِ سازمان، همچنین نحوه برقراری و حفظ ارتباط با آنها ضروری بوده و تحقیقِ فراگیر ارزیاب برای اثربخشی برنامه های سازمانی لازم است. براین اساس، کارکردِ روابط عمومی به عنوان یک کل با سنجش و تاثیرات مسئولیت همگانی و مدنی سازمان، قابل بررسی و درک است. مترو شیراز در زیر پوسته شهر با ایجاد خطوط ریلی و از بین بردن طبقات اجتماعی، تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا خدمت رسانی به شهروندان مطلوب و شاخص باشد.
تحلیل و بررسی روابط عمومی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز بر پایه شناسایی مخاطبان و جامعه هدف شکل گرفته که طی سال های اخیر به ایجاد ارتباط و تبادل نظر با مسافران کمک شایانی کرده است؛ افزایش سطح رفاه و آرامش شهروندان و حس مشارکت اجتماعی در ایجاد یک شبکه ریلی زیرزمینی با همیاری و همکاری مسئولان و شهروندان، بیانگر این موضوع است. اگرچه عملیات اجرایی عظیم در محور شمال به جنوب باعث ایجاد ترافیک نیمه سنگین در برخی از ساعات روز شده است، اما با معرفی مبسوطِ پروژه خط دو مترو شیراز سعی داریم که شهروندان را بیشتر با مزایای این خط آشنا کنیم و این مهم سرآمدِ فعالیت های روابط عمومی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز محسوب می شود.
امین بیات
مدیر روابط عمومی و بین الملل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
بیات:مسئولیت اجتماعی از برجسته ترین وظایف روابط عمومی ها می باشد. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23454

QR: بیات:مسئولیت اجتماعی از برجسته ترین وظایف روابط عمومی ها می باشد.