به مناسبت روز حمل و نقل – تقدیر رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از پرسنل ایستگاههای مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29965

QR: به مناسبت روز حمل و نقل – تقدیر رئیس سازمان حمل و نقل ریلی از پرسنل ایستگاههای مترو