به خودت بنگر به دنیا بنگر تو هیچ چیز کم نداری . . . زیرا خدا هست

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18628

QR: به خودت بنگر به دنیا بنگر تو هیچ چیز کم نداری . . . زیرا خدا هست